Obsah fóra mobilecity.cz mobilecity.cz

 
 FAQFAQ   HledatHledat   Seznam uživatelůSeznam uživatelů   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   RegistraceRegistrace 
 ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Průvodce značkami
vod
Co je BBCode (znaky)?

Formtovn textu
Jak vytvoit text psan tun, kurzvou i podtren?
Jak zmnit barvu a velikost psma?
Je mono spojovat formtovac znaky?

Citace a pevn ka textu pi odesln
Jak vytvoit citaci?
Vstup kdu nebo pevn ka dat

Generovn seznamu
Vytven jednoduchho seznamu
Vytven strukturovanho seznamu

Vytvoen odkazu
Odkaz na jin webov strnky

Zobrazen obrzk v pspvcch
Pidn obrzku do pspvku

Dal zleitosti
Mu si pidat sv vlastn tagy?

 

vod
Co je BBCode (znaky)?
Znaky jsou zvltn pkazy vkldan do pspvku. Monost pouvat znaky ve vaich pspvcch povoluje administrtor. Mete si dodaten zakzat pouvn znaek v jednotlivch pspvcch ve formuli k zasln pspvku. Znaky jsou velmi podobn stylu HTML, pkazy jsou zapsny ve sloench zvorkch [] a uzavraj vdy njak text, kter se nsledn chov dle tchto pkaz. Znaky vm umon rychl formtovan psanho textu. Sami se tedy mete rozhodnout zda budete chtt pouvat tyto znaky, kter jsou zahrnuty ve formuli pro odesln pspvku i budete pouvat HTML (pokud je HTML na tomto boardu povoleno).
Návrat nahoru

Formtovn textu
Jak vytvoit text psan tun, kurzvou i podtren?
Znaky obsahuj pkazy pro rychlou zmnu stylu vaeho textu. Mete se podvat jak mete snadno doshnout poadovanho vsledku.
 • Pro vytvoen tun psanho textu, obklopte text mezi [b][/b].

  pklad: [b]Ahoj[/b]
  Vsledkem je: Ahoj


 • Pro podtren textu obklopte text mezi [u][/u].

  pklad: [u]Dobr den[/u]
  Vsledkem je: Dobr den


 • Pro text psan kurzvou obklopte text mezi [i][/i].
  pklad: Toto je [i]ukzka[/i]
  Vsledkem je: Toto je ukzka

Návrat nahoru
Jak zmnit barvu a velikost psma?
Pro zmnu barvy nebo velikosti textu je ureno nkolik pkaz. Dejte si pozor na to, jak bude vstup zobrazen v zvislosti na vaem prohlei a systmu:
 • Pro zmnu barvy textu, obklopte poadovan text mezi [color=][/color]. Mete pout bu nzvy barev (nap. red, blue, yellow, atd.) nebo odpovdajc hexadecimln kd barvy, nap. #FFFFFF, #000000. Na pkladu si ukeme, jak vytvoit erven text:

  [color=red]Ahoj![/color]
  nebo
  [color=#FF0000]Ahoj![/color]
  Vsledkem bude: Ahoj!


 • Zmnu velikosti textu provedeme obdobn pouitm [size=][/size]. Tento pkaz m peddefinovan seln hodnoty, kter maj piazenu odpovdajc velikosti psma v pixelech, ponaje 1 (velice mal psmo, nejmen viditeln) a po 29 (velmi velk). Pro ukzku:

  [size=9]MAL[/size]
  Vsledkem je MAL

  zatmco [size=24]VELK[/size]
  zobraz VELK

Návrat nahoru
Je mono spojovat formtovac znaky?
Ano, toto je mon, na nsledujcm pkladu si ukeme jak sprvn tyto znaky zapsat. Je velice dleit dodret i jejich sled.

Napklad: [size=18][color=red][b]Podvej se[/b][/color][/size]
Vsledkem je: Podvej se

Pokud nedodrte sled ukonen znaek v poad v jakm byly vkldny, me bt text zobrazen chybn! Vdy je zapoteb uzavrat znaky ve sledu v jakm byly zadny. Podvejte se na nsledujc ukzku kde jsou znaky nekorektn uzaveny: [b][u]Toto je patn[/b][/u].
Návrat nahoru

Citace a pevn ka textu pi odesln
Jak vytvoit citaci?
Jsou dva zpsoby zadn citovanho textu, s uvedenm autora a bez nj.
 • Kdy je to vhodn, mete pout citt k pspvku, kter pid poznmku o autorovi a text do zvltnho boxu v pspvku. Text citace uzavete mezi [quote=""][/quote]. Tento zpsob pid k citaci poznmku koho citujete. V nsledujcm pkladu si ukeme jak zadme text, kter vyslovil Karel Novk:
  [quote="Karel Novk"]Toto je text, kter vyslovil tento pn.[/quote]
  Vsledkem bude automatick pidn textu Karel Novk napsal: a text citace. Pokud chcete zadat text jako svj vlastn citt ppadn nikoho neurovat, zadte jen zvorky "". Tato volba nen povinn.

 • Druhm zpsobem je citovat pouze text. Poadovan text, kter chcete citovat uzavete mezi [quote][/quote]. Kdy si zobrazte vsledek takovto zprvy, bude zde jen napsal: a text cittu.

Návrat nahoru
Vstup kdu nebo pevn ka dat
Jestlie chcete vloit kus kdu nebo cokoliv co vyaduje pevnou ku (font typu Courier), obklopte text mezi [code][/code].

napklad: [code]echo "Toto je kd";[/code]
Návrat nahoru

Generovn seznamu
Vytven jednoduchho seznamu
Znaky obsahuj i pkazy pro vytven seznam. Podporovny jsou dva druhy seznam, jednoduch a strukturovan. Jednoduch seznam zobraz jednotliv poloky seznamu postupn pod sebou oddlen puntkem. Pro vytvoen seznamu pouijte [list][/list] a definujte jednotliv poloky pomoc [*]. Podvejte se na nsledujc ukzku jednoduchho seznamu:

[list]
[*]erven
[*]modr
[*]zelen
[/list]

Vsledkem by bylo:
 • erven
 • modr
 • zelen

Návrat nahoru
Vytven strukturovanho seznamu
Druhm zpsobem je vytven strukturovanch seznam. Od pedchozho typu se li znakem ped textem jednotlivch poloek, namsto teky je zde pouit nkter ze dvou zpsob vzestupnho oznaen poloek seznamu. Pro vytvoen slovanho seznamu pouijte [list=1][/list] a pro abecedn seznam [list=a][/list]. Jednotliv poloky seznamu definujete pomoc [*]. Podvejte se na nsledujc ukzku:

[list=1]
[*]erven
[*]modr
[*]zelen
[/list]

Vsledkem bude:
 1. erven
 2. modr
 3. zelen

Pro vytvoen abecednho seznamu pouijte:

[list=a]
[*]prvn mon odpov
[*]druh mon odpov
[*]tet mon odpov
[/list]

Vsledek:
 1. prvn mon odpov
 2. druh mon odpov
 3. tet mon odpov

Návrat nahoru

Vytvoen odkazu
Odkaz na jin webov strnky
phpBB znaky podporuj vytvoen URL odkaz odkazujcch se na jin internetov strnky i e-mailov adresy.
 • Prvnm zpsobem je pout [url=][/url] znaky, za znak = pak doplnte URL adresu na kterou chcete odkazovat. Text mezi obma znakama bude zvraznn a slouit jako odkaz na uvedenou URL adresu. Podvejte se na nsledujc piklad odkazujc na server phpbb.com:
  [url=http://www.phpbb.com/]Strnky phpBB[/url]
  Tmto se vygeneruje odkaz Strnky phpBB. Pokud kliknete na tento vytvoen odkaz, oteve se vm v novm okn prohlee odkaz na kter smujete.

 • Jestlie chcete zobrazit URL pmo jako odkaz pouijte nsledujc postup:
  [url]http://www.phpbb.com/[/url]
  Tmto se vygeneruje odkaz http://www.phpbb.com/.

 • V ppad zadn syntakticky sprvnho URL i bez potenho http:// do textu pspvky automaticky odkaz na zadanou URL adresu. Pro ukzku si mete zkusit napsat do pspvku www.phpbb.com a uvidte, e se vm text ve vsledku zobraz automaticky jako odkaz www.phpbb.com.

 • Obdobnm zpsobem se daj vytvet i odkazy na e-mailov adresy, zadejte poadovanou e-mailovou adresu dle pkladu:
  [email]no.one@domain.adr[/email]
  Vsledkem pak bude no.one@domain.adr nebo mete zadat v textu pspvku no.one@domain.adr a adresa se opt automaticky pemn na odkaz.
URL odkaz mete zadat mezi kterkoliv dal znaky: Uzavete-li URL mezi [img][/img] (viz nsledujc kapitola) me bt odkazem i obrzek. Pouze opt nezapomete na sprvnou posloupnost uzavrn znaek.

URL adresa nesm obsahovat mezeru, proto pokud mte takovou adresu, muste vechny mezery nahradit znaky '%20' (bez uvozovek).
Návrat nahoru

Zobrazen obrzk v pspvcch
Pidn obrzku do pspvku
phpBB znaky dle umouj vkldn obrzk do textu pspvku i zprvy. Toto je velice uiten vlastnost, dky n nemuste odkazovat na soubory obrzk o kterch napklad pete, ale vichni uivatel je ihned vid ve vaem pspvku. Jak bylo uvedeno ve, mete vyut obrzku k vytvoen URL odkazu na v server nebo napklad pro zvteninu malho obrzku zde v pspvku. Obrzek se mus ovem vdy nachzet na internetu a bt tak dostupn pro vechny uivatele, nelze se tedy odkazovat na soubory kter mte napklad na loklnm disku vaeho potae, jeliko k nim by uivatel internetu nemli pstup. Pro zobrazen obrzku muste uzavt URL obrzku mezi [img][/img].

pklad: [img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/img]

Jestlie zadte URL adresu obrzku mezi [url][/url], me bt odkazem obrzek.

pklad: [url=http://www.phpbb.com/][img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/img][/url]
Vsledkem bude:
Prosme, pouvejte obrzky pimen velikosti, aby vs uivatel se slabm pipojenm nebo menm monitorem neproklnali.
Návrat nahoru

Dal zleitosti
Mu si pidat sv vlastn tagy?
Ne, zatm to v phpBB 2 nelze. Chystme se nabdnout monost pidn vlastnch tag v dal verzi phpBB.
Návrat nahoru

Časy uváděny v GMT + 1 hodina

Přejdi na:  


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Český překlad phpBB Czech - www.phpbbcz.com