EET Pokladna ZDARMA

Elektronická pokladna pro Android s přímou podporou EET

O aplikaci   Ochrana soukromí   Prémiové funkce   Historie verzí   Tipy a triky  
Historie verzí

Připravuje se Verze 2.12.09 10.8.2020 Verze 2.12.08 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet-2.12.08.apk - jednotlivé zboží může obsahovat více kódů oddělených mezerou - aktualizace knihovny pro podporu terminálu SumUp (3.2.2) - oprava pádu aplikace u pokusu tisku přes bluetooth při odpojené tiskárně (chyba z verze 2.12.07) - výchozím formátem pro import zálohy zboží je CSV namísto JSON (v případě chybějící koncovky ".csv" se data nenaimportovala) 17.7.2020 Verze 2.12.07 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet-2.12.07.apk - Oprava chybějícího nulování částky "Placeno" u storna (nesouhlasila pak ani částka "Vráceno"). - Oprava nevyžádaného odeslání dokladů Vklad a Výběr v případě vybrání volby "Odeslat neodeslané". - U ručního znovuodeslání všech účtenek lze zvolit pokračování odesílání po případné chybě. - U přehledů pro plátce DPH se vypisují i souhrny DPH pro platby hotově a kartou (v případě, že nastaly platby kartou). - Oprava výpadku spojení s bluetooth tiskárnou po delší době nečinnosti aplikace. - Změna vytváření PDF souborů kvůli licenčním podmínkám poskytovatele (nyní neobsahují diakritiku). 17.4.2020 Verze 2.12.06 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet-2.12.06.apk - volba "Povolit možnost 'Neevidovat'" změněna na "Povolit přepínání volby 'Neevidovat'". Při vypnutí této volby se automaticky zapínalo evidování. Nyní závisí evidování jen na volbě "Evidovat". - u chyby při komunikaci s Gmailem se k textu chyby přidává celý stacktrace 5.4.2020 verze 2.12.05 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet-2.12.05.apk - Ukládání záloh, účtenek a přehledů na Gmail nahrazeno odesíláním na vlastní e-mail (Gmail). - možnost přidat poznámku k vkladu a výběru hotovosti - možnost upravit text na účtence "Nejsme plátci DPH." - přidána volba "Velikost písma pro PDF" - import účtenek jen přidává účtenky, staré nemaže (změna označení v menu "Obnovit ze zálohy" -> "Načíst zálohu") - u importu nastavení nebo všeho z úložiště se zobrazuje progres dialog. - oprava nefunkční volby "Povolit cenu 0 Kč u zboží" (chyba vznikla ve verzi 2.12.03) - oprava chybějícího zobrazení mínusového zaokrouhlení na účtence - oprava mizení zboží při mazání účtenky (stávalo se výjimečně) - oprava importu dat z finanční správy, nyní se importují i duplicitní nebo vícekrát odeslané účtenky pokud je databáze aplikace neobsahuje. - úpravy podpory kódů zboží vč. kombinace s vkládáním ze seznamu zboží - Oprava chyby odeslání účtenky při použití slevy a zároveň aktivní volbě "Sklad" - Oprava vložení slevy na položku (byla špatná sazba DPH) a zobrazení položky na zákaznickém displeji (chyběla) v případě aktivní podpory kódů zboží. 14.2.2020 Verze 2.12.04 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet-2.12.04.apk - nová volba "Limit položek na účtence" pro možnost nastavení maximálního počtu řádků (položek) účtenky 12.2.2020 Verze 2.12.03 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet-2.12.03.apk - oprava výpočtu DPH pro datovou zprávu (používal se starý způsobu výpočtu) - přidána konfigurovatelná podpora čteček odesílající za kódem znak "konec řádku" Verze 2.12.02 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet-2.12.02.apk - oprava centrování textu parkovacách lístků 10.2.2020 Verze 2.12.01 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet-2.12.01.apk - přidáno automatické denní nulování čísel parkovacích lístků 7.2.2020 Verze 2.12.00 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet-2.12.00.apk - přidána podpora vestavěných tiskáren u modelů ELIO A5 a A6 - automatické zalamování dlouhých jmen položek u vytváření účtenky - oprava přístupu k úložišti u Androidu 10 (problém se mohl projevit u sdílení a tisku PDF souborů) - podpora tisku parkovacího lístku (licencovaná funkce) 26.6.2019 Verze 2.11.00 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet-2.11.00.apk - možnost hledání v seznamu zboží podle jména a kódu - nová volba "Tisk poslední účtenky v liště" pro možnost skrýt ikonu do menu. - úprava textů volby "Písmo tlačítek" - oprava zálohy/exportu dat účtenek (JSON i CSV), mohly obsahovat položky patřící k seznamu zboží a nikoli k účtence 13.12.2019 Verze 2.10.00 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_2_10_00.apk - lze nastavit velikost písma tlačítek hlavní obrazovky a kalkulačky - oprava textu "Sleva" - oprava textu "Vrátit" u počítání vrácené částky - oprava, vlastní text tlačítka "Tisk účtenky" se nezobrazoval u storna 1.11.2019 Verze 2.09.01 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_2_09_01.apk - oprava pádu nastavení při zobrazení hodnoty "Posun účetního dne" 1.11.2019 Verze 2.09.00 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_2_09_00.apk - Přidána podpora "skladu": lze zadat počty kusů, které se při prodeji automaticky odečítají - Přidány volby "Vklad" a "Výběr" pro sledování stavu pokladny v přehledech - Přidána možnost vložit přirážku (jako mínusovou slevu) - Možnost zvolit seznam kategorií zboží, pro které se vypne EET - Možnost posunutí začátku/konce účetního dne pro přehledy (počet hodin) - Zrychlení exportu účtenek - U kalkulačky bylo vráceno tlačítko "Vratka" - Úprava přehledů "...ve skupinách": oprava zařazení zboží s nulovou částkou a přidání zobrazení celkové ceny skupiny - Oprava zobrazení částek u výběru způsobu platby při aktivní volbě "Ceny bez DPH" - Oprava modulu Kalkulačka: při nastavení "Ceny bez DPH" nefungovala korektně - Oprava editace zboží: při nastavení "Ceny bez DPH" se ukazovaly ceny s DPH 1.10.2019 Verze 2.08.03 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_2_08_03.apk - oprava pádu aplikace po znovuodeslání účtenky - oprava pádu aplikace u zobrazení přehledů obsahující platby EUR - oprava pádu aplikace u automatického uložení čtvrtletních přehledů 30.9.2019 Verze 2.08.02 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_2_08_02.apk - Aktualizace testovacího certifikátu. Ukládá se jako "certifikat-test2.p12". 29.9.2019 Verze 2.08.01 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_2_08_01.apk - oprava chyby formátu datové zprávy u platby kartou (mohlo chybět označení provozovny) 27.9.2019 Verze 2.08.00 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_2_08_00.apk - podpora nového výpočtu DPH (úprava koeficient) včetně možnosti nastavení data změny (výchozí datum změny je 1.10.2019) - lze nastavit text tlačítka "Tisk účtenky" - lze zadat více označení provozoven (např. "11 12 13"). Při platbě v hotovosti (pouze) lze provozovnu vybrat. - lze vytvořit přehled pro uživatelem definované období - oprava nesmazání kódu při vkládání údajů ze čtečky pokud je povoleno zboží s nulovou cenou - oprava hledání zboží podle kódu v kalkulačce - oprava zaokrouhlování částek u Androidů před verzí 7 - některé déle trvající operace zobrazují informační dialog - aktualizována knihovna pro podporu terminálu SumUp (verze 3.2.0) 24.4.2019 Verze 2.07.02 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_2_07_02.apk - přidána možnost exportu všech účtenek ve formátu CSV (exportované údaje: datetime, number, stornoNumber, isEet, sum, paymentMethod, comment, name, price, amount, vat, sumLine, isSpecialTaxMode) - oprava tisku na Xprinter XP-C2008 - v přehledech se zobrazuje nová položba "Hotově" (v případě že je nenulová hodnota "Kartou") - použití novější verze podpory SumUp - oprava zálohy účtenek, neukládaly se neevidované účtenky - oprava nespuštění aplikace na některých androidech 4.1 kvůli chybějícímu oprávnění VIBRATE - odstranění zvuku u notifikace stavu tiskárny - přidány informace o ochraně osobních údajů aplikací - přidána možnost nastavit i 3 sloupce zboží 5.1.2019 Verze 2.07.01: - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_2_07_01.apk - upraven přístup k úložišti (pro ukládání souborových dat), nyní lze používat i skutečnou SD kartu. V případě problémů se zápisem se použije výchozí interní úložiště. - upravena struktura menu "Nastavení - Automatizace" - oprava pádu aplikace na Androidech 7 a vyšších při pokusu o sdílení PDF souboru - oprava ukládání čtvrtletních přehledů - změna jména souboru s datovou větou účtenky (dříve "uctenka_DATETIME_CISLO.data", nyní "uctenka_DATETIME_CISLO_data.xml") - kalkulačka: přidáno zpracování tlačítek F7 a F8 (S1 a S2 u modelu ZKC3502) jako "x" a "PLU" - přidána podpora zákaznického displeje pro Sunmi T1-mini (zobrazuje se celková cena) - doplnění podpory zákaznického displeje u modulu "Kalkulačka" - oprava tisku grafiky u Sunmi T1-mini - oprava chyby přístupu k Gmailu. Zároveň se v případě výskytu chyby zobrazí její příčina. - oprava volby "Ceny bez DPH", v případě zapnutí u neplátce DPH obsahovala účtenka nulové částky - oprava pádu aplikace u výběru USB tiskárny v případě, že chybí její identifikace (např. u Xprinter XP-C2008) 30.11.2018 Verze 2.07.00: - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_2_07_00.apk - přidána podpora otevřených účtenek (Neodeslané účtenky lze "odkládat" a později je opět "vyzvednout" a dále upravovat. "Otevřená" účtenka musí obsahovat popis, podle kterého ji lze vybírat ze seznamu otevřených účtenek) - přepracován editor zboží, nově umožňuje i změnu pořadí položek jejich přetažením - zboží lze exportovat jen do formátu CSV (byla odstraněna možnost volby CSV/JSON) - přidána možnosti evidovat účtenky placené platební kartou: "Jako ostatní platby", "Nikdy", "Vždy" - přidána podpora některých vestavěných tiskáren ZKC (H5501, PDA3502, PC901). Je potřeba nainstalovat i "ovladač" od mobilecity.cz: http://mobilecity.cz/eet/apk/zkc5501printer.apk pro H5501 http://mobilecity.cz/eet/apk/zkcOldmodelsPrinter.apk pro PDA3502/PC901 - nové volby v Nastavení - Automatizace: "Ukládat datové věty účtenek" a "Ukládat XML data účtenek", pro případnou analýzu odesílaných dat - nová volba v Nastavení - Prostředí pro přepínání ne/evidovat bez nutnosti otevírat menu: "Přepínač zobrazovat v liště" - lze nastavit počet sloupců a řádků zboží zobrazených na hlavní obrazovce (počet řádků je použit jen u orientace displeje na výšku) - implementováno povolení uživatele k přístupu k uživatelskému účtu a k přístupu do úložiště (v případě použití) - údaj "Celkem Kč" na hlavní obrazovce je nyní ve tvaru "100 Kč celkem", tedy nejdřív částka - úprava notifikace kvůli novým verzím Androidu - k modulu Kalkulačka byly doplněny funkce "Tisknout účtenky", "Tisk poslední účtenky" a "Neevidovat". Zároveň je bráno v úvahu nastavení výběru platby. - nastavení "Prostředí" je rozděleno na oblasti "Účtenka", "Platba", "Zboží", "Zabezpečení", "Zařízení". - doplněna detekce nepovoleného terminálu SumUp v případě chybějící licence - přidána možnost zadat "PIN operátora" pro provedení storna a zobrazení přehledů (mimo denního) - přidány čtvrtletní přehledy - přidán nový typ přehledů: "Přehled evidovaných účtenek" - "Kalkulačka" umožňuje ovládání z hardwarové klávesnice - oprava detekce některých terminálů SUNMI (např. T1) - oprava označení platby kartou terminálem SumUp (v seznamu účtenek mohlo chybět označení "Platba kartou") - oprava modulu Kalkulačka, je bráno v úvahu nastavení "Povolit účtenky 0Kč" a je ošetřeno nechtěné vícenásobné stisknutí tlačítka "Tisk" Známé chyby: - pád aplikace u editace zboží při pokusu přesunout položku pokud dojde k většímu posunu seznamu - výchozí nastavení úložiště je obvykle úložiště v telefonu, nikoli SD karta - export/import většího objemu dat z/do úložiště způsobí že v době operace aplikace nereaguje - možný pád aplikace v případě zobrazeného ukazatele průběhu a změny orientace displeje nebo přepnutí na jinou aplikaci - nekorektní výpočet DPH u slevy na nákup v případě, že účtenka obsahuje víc sazeb DPH (nevztahuje se na slevu zadanou přes modul Kalkulačka) - při prvním zapnutí nastavení pracujících s Gmailem se nezobrazí dialog pro povolení přístupu k Gmailu. Dialog je potřeba aktivovat např. volbou "Nastavení obnovit z Gmailu". Oprávnění lze pak zkontrolovat v Android Nastavení - Google - Připojené aplikace - EET Pokladna - u některých zařízeních (např. Samsung S7) se změna notifikace (např. při periodickém hledání tiskárny) signalizuje i zvukem. Lze ho vypnout podržením notifikace, volbou "Detaily" a "Upozornění na stav aplikace" nastavit na "Bez zvuku". 3.10.2018 Verze 2.06.00 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_2_05_00.apk - přidána možnost filtrovat seznam účtenek podle zadaného textu - přidán modul "Kalkulačka" pro zjednodušené vytváření účtenek 10.9.2018 Verze 2.04.00 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_2_04_00.apk - přímá podpora platebního kartového terminálu SumUp. Upozornění: terminál požaduje přístup k poloze (bez ní není možné platbu realizovat) a mikrofonu (některé terminály komunikují přes audiokonektor). - lze volit logiku zobrazení seznamu zboží (aktuální kategorie a nadřazené + podkategorie a zboží / všechny kategorie + zboží vybrané kategorie) - přidána možnost zobrazit kategorie a zboží seřazené podle abecedy - pro neevidované účtenky lze použít jinou číselnou řadu - přidána podpora zákaznického displeje terminálu ZONERICH ZQ-A1088 (je potřeba nainstalovat ovladač od mobilecity.cz) - oprava pádu aplikace po znovuodeslání účtenky v případě chyby u čtení certifikátu - oprava pro Android 8: oficiální testovací certifikát nelze otevřít kvůli jeho špatnému formátu, proto byl nahrazen upraveným (tato změna se ale uplatní jen u nové instalace aplikace) - vylepšena hláška u chyby při ověřování licence - oprava ručního přeposlání všech neodeslaných účtenek (odesílaly se i účtenky označené uživatelem jako neevidované) - oprava pádu aplikace u zobrazení neevidované účtenky s QR kódem 4.6.2018 Verze 2.03.01 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_2_03_01.apk - oprava storna účtenky, v případě zapnuté volby 'Ceny bez DPH' se storno-účtenka zobrazila bez opačných hodnot 25.5.2018 Verze 2.03.00 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_2_03_00.apk - přidána možnost exportu/importu všech dat a nastavení na Gmail - přidána možnost tisku placené/vrácené částky na účtence - nová volba "Povolit cenu 0 Kč u zboží". Umožňuje vkládání zboží 0 Kč ze seznamu (jinak je nutné cenu na účtenku ručně doplnit). - čárové kódy mohou opět obsahovat i nečíselné znaky - oprava vložení zboží pomocí kódu, neaktualizovala se celková zobrazená částka - úprava: při pokusu o znovuodeslání účtenky se použije aktuální označení pokladního zařízení a provozovny (uživatel ho totiž mohl upravit z důvodu, že nebylo správné a účtenku nešlo odeslat) - vylepšen import CSV souborů se zálohou zboží, nyní nezáleží na pořadí položek protože se použijí jména polí z prvního řádku - u exportu zboží je výchozím formátem CSV - oprava: po vložení zboží ze seznamu se ve sloupci "kusů" zobrazil počet kusů ze seznamu místo 1 (tato situace mohla nastat jen po po importu vlastního seznamu zboží) - výchozí hodnota pro plátcovství DPH je "ne" - nová volba na obrazovce zboží "Doplnit EUR ceny" pro doplnění EUR cen podle zadaného kurzu - podpora oficiálního formátu QR kódu pro loterii Účtenkovka - nová výchozí data pro QR kód: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.mobilecity.eet.uctenkovka&$QRDATA (tedy odkaz na aplikaci "Účtenkovka OCR + QR" a data účtenky v oficiálním formátu) - 2 nové proměnné pro QR kód: $QRDATA (oficiální data pro QR kód) a $CODE (FIK nebo BKP pokud je FIK nepřižazený) Kompletní seznam proměnných pro QR kód je tento: $FIK část FIK kódu $BKP část BKP kódu $VATID DIČ $AMOUNT tržba v Kč $DATE datum tržby $TIME čas tržby $SIMPLEMODE příznak zjednodušeného režimu (true/false) $ID číslo účtenky $QRDATA oficiální data pro QR kód podle specifikace MFČR $CODE část FIK nebo BKP kódu (pokud je FIK nepřižazený) 14.2.2018 Verze 2.02.01 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_2_02_01.apk - oprava verze 2.02.00, pád aplikace po výběru "Nastavení - Automatizace - Složka na SD kartě pro ukládání" 14.2.2018 Verze 2.02.00 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_2_02_00.apk - nová volba "Odeslat neodeslané" pro vynucené odeslání všech neodeslaných účtenek - nová volba "Tisknout čas u neevidovaných účtenek" a "Tisknout číslo u neevidovaných účtenek" - DIČ lze nezobrazovat i u evidovaných účtenek - nová volba "Vše zálohovat na SD kartu" a "Vše obnovit z SD karty" - vylepšení upozornění při odstraňování účtenky - podpora PINu u mazání účtenek - úprava zobrazení dialogu pro vložení PINu u obrazovky "Účtenky" a "Nastavení", nyní se ukáže před zobrazením obrazovky - oprava tisku pro model ZKC-H5501 20.1.2018 Verze 2.01.02 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_2_01_02.apk - oprava nefunkčního tisku na některých tiskárnách v modu s odstraňováním diakritiky (chyba ve verzi 2.01.01) 15.1.2018 Verze 2.01.01 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_2_01_01.apk - oprava výchozího nastavení tiskáren u zařízení SUNMI - oprava pro tiskárny SUNMI - netiskly se závěrečné prázdné řádky - oprava zobrazení množství u storna nebo po návratu k nedokončené účtence - množství se zobrazovalo zaokrouhleně (např. "2" místo "1.5") - oprava notifikace připojené tiskárny (signalizoval se jen stav bluetooth tiskárny) - úprava zpracování kódu zboží - lze používat jen číselné kódy - oprava konfigurace USB tiskárny - pokud při konfiguraci nebylo připojené dříve vybrané USB zařízení, chyběla volba pro jeho odstranění - oprava zobrazení počtu případných nulových položek v přehledech - oprava, je-li nastaven PIN, je nyní zakázaná možnost "Smazat účtenky" 1.12.2017 Verze 2.01.00 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_2_01_00.apk - přidána podpora vestavěné tiskárny zařízení ELIO P2000/M500 (zatím je potřeba použít jako ovladač tisku další aplikaci: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.mobilecity.p2000.printer) - přidána podpora vestavěné tiskárny zařízení SUNMI - nová volba v "Nastavení - Prostředí - Podporovat kódy zboží" pro možnost používat kód zboží (příprava na podporu čárových kódů) - nová volba v "Nastavení - Automatizace": "Data účtenky ukládat na SD kartu" pro uložení dat účtenky ve formátu JSON - přidána možnost určit jaké údaje na účtence půjdou ručně měnit (název, množství, cena, dph) - přidána kontrola hodnoty "Číslo provozovny" v "Nastavení - EET" - přidána možnost vypnout bluetooth a USB tiskárnu - přidána možnost zapnout/vypnout vestavěnou tiskárnu (pokud ji zařízení obsahuje) - úprava pro zařízení ELIO P2000/M500 - některé údaje v nastavení byly špatně čitelné (počet znaků pro tiskárnu, výběr tiskárny, gmailový účet) - úprava dialogu pro výběr souboru s certifikátem nebo výběr adresáře, zobrazují se i systémové soubory a adresáře (nelze je ale číst) - je-li nastaven PIN, je nyní zakázaná možnost "Smazat účtenky" - oprava sdílení přehledu jako PDF, soubor se chybně jmenoval "uctenka.pdf" (změněno na "prehled.pdf") 3.11.2017 Verze 2.00.02 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_2_00_02.apk - opravy a doplnění některých textů - křížek pro odstranění loga na účtence je červený pro lepší viditelnost - oprava pádu aplikace při výběru loga účtenky pokud nebyl nalezen správce obrázků - oprava náhledů loga a QR kódu na účtence - oprava nahrání loga s průhlednou barvou - úprava importu CSV dat a vypsání místa případné chyby (řádek a sloupec) - zobrazení upozornění u obnovení nastavení z Gmailu v případě že nejsou nalezena žádná data - oprava tisku přes USB (v případě tisku grafiky mohlo dojít ke ztrátě dat a nekorektnímu chování tiskárny) 22.10.2017 Verze 2.00.01 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_2_00_01.apk - oprava pádu aplikace po odeslání e-mailu (u Androidu 4.4 a méně) 20.10.2017 Verze 2.00.00 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_2_00_00.apk - podpora zvláštního režimu DPH pro prodej použitého zboží (po zapnutí podpory lze použité zboží označit a na účtence nebo v přehledu se v rekapitulaci DPH objeví jako "zvláštní režim" bez vyčíslení daně) - podpora vkládání položek bez DPH - nastavení aplikace lze exportovat na SD kartu a zpětně ho načítat - nastavení aplikace lze exportovat na Gmail a zpětně ho načítat (i do jiného zařízení) - podpora tisku a zákaznického displeje u zařízeních WINTEC - podpora licencování aplikace (lze aktivovat "prémiové funkce" a technickou podporu) - podpora grafického loga na účtence - podpora QR kódu na účtence včetně možnosti automatické registrace do loterie "Účtenkovka" pomocí aplikace "Účtenkovka QR" QR kód může mimo textu obsahovat i následující proměnné, které se nahradí aktuálními hodnotami: $FIK část FIK kódu $BKP část BKP kódu $VATID DIČ $AMOUNT tržba v Kč $DATE datum tržby $TIME čas tržby $SIMPLEMODE příznak zjednodušeného režimu (true/false) $ID číslo účtenky Příklad dat pro QR kód (zároveň výchozí hodnota, pokud data nejsou vyplněna): https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.mobilecity.eet.uctenkovka&dic=$VATID&sum=$AMOUNT&dt=$DATE&tm=$TIME&bkp=$BKP - možnost importu dat z daňového portálu - nová volba "Nastavení - Účtenka - Slučovat položky" pro možnost neslučování stejných položek na účtence - přidána možnost ovlivnit výšku řádků u tisku - pokud název zboží obsahuje dvojznak ##, tak se na tlačítkách a účtence nahradí znakem "nový řádek" (v přehledu se zobrazí znak "mezera") - data certifikátu jsou uložena v nastavení, dříve se ukládal jen odkaz na certifikát - v nastavení se u certifikátu ukazují jeho vlastnosti (sériové číslo, platnost, DIČ) - jméno testovacího certifikátu bylo změněno na "cerifikat-test" (platí jen pro novou instalaci) - úprava vzhledu obrazovky pro editace zboží (přidána nápověda, sjednocena ikona složky) - u zobrazení "na šířku" je u ikon pro smazání zboží přidáno místo vpravo - přidána možnost nastavit tisk 72 znaků na řádek - kontrola nastavení hodnoty "Mezní doba odezvy" - nelze použít dobu kratší než 1s a hodnota se uplatní je při vydávání účtenky, u ostatní komunikace je použita hodnota 15s. - odstraněn PKP kód pokud účtenka obsahuje i později obdržený FIK - přehledy byly rozšířeny o tržbu provedenou kartou a neevidovanou tržbu (pokud takový případ nastal) - oprava u dialogu pro výběr souboru (po prvním kliknutí na složku vyšší úrovně se neprovedl přesun) - oprava zobrazení dialogů v nastavení (výběr souboru nebo složky), nyní nezmizí po rotaci displeje - oprava pádu aplikace po neúspěšném ověření účtu GMAIL po stisknutí "Zpět" - oprava zobrazení počtu kusů na účtence, u jazyku Angličtina se zobrazovaly desetinná místa (např. "1.000" místo "1") - oprava tisku prázdných řádků na konci účtenky a přehledu (podle prázdných řádků u "Textu na konci účtenky") 17.9.2017 Verze 1.04.16 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_1_04_16.apk - nový typ přehledu: "Přehledy prodejů v hlavních skupinách" - úprava algoritmu pro vytváření přehledů podle skupin, příslušnost ke skupině se určuje i podle ceny (pro případ výskytu stejného jména zboží ve více skupinách) - oprava storna neevidované účtenky, také se evidovala (chyba ve verzi 1.04.14 a 1.04.15) 20.8.2017 Verze 1.04.15 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_1_04_15.apk - možnost instalace i na zařízeních bez GSM modulu - u tlačítka "Tisk poslední účtenky" (ikona tiskárny) se zobrazuje i částka účtenky 17.8.2017 Verze 1.04.14 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_1_04_14.apk - oprava FIKu v případě neúspěšného odeslání Storno účtenky (použil se FIK původní účtenky) - oprava pádu aplikace po stisknutí nějakého tlačítko u zobrazené první účtenky v seznamu (důsledek chyby OS Android) 14.8.2017 Verze 1.04.13 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_1_04_13.apk - oprava zobrazení účtenek (u Androidu 5.1 (?) a méně) 12.8.2017 Verze 1.04.12 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_1_04_12.apk - oprava zobrazení účtenek (v předchozí verzi se zobrazovala vždy první účtenka) 11.8.2017 Verze 1.04.11 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_1_04_11.apk - oprava přehledů s řazením do skupin, nyní se vypisují jména skupin i s nadřazenými - oprava otevírání pokladní zásuvky a odřezávání účtenky - otevírání pokladní zásuvky a odřezávání účtenky lze konfigurovat ("Nastavení - Tisk") - úprava "Nastavení", některé položky se přesunuly do nové skupiny "Prostředí" - v "Nastavení - Prostředí - PIN" lze zadat PIN kód pro přístup do "Nastavení" a "Zboží" (zároveň pak nelze mazat účtenky; výhledově bude možné vybrat kódem chráněné akce) - u náhledu na účtenku lze posouváním do strany zobrazit sousední účtenky - nové tlačítko "Návod k obsluze" v obrazovce "O aplikaci..." (odkaz na návod na www stránkách aplikace, bude se postupně doplňovat) - oprava automatického posunu seznamu účtenek (nyní se seznam posune na konec jen po otevření okna, po změně rotace nebo znovuodeslání účtenky zůstane aktuální pozice) 25.7.2017 Verze 1.04.10 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_1_04_10.apk - možnost výpočtu částky vrácené zákazníkovi na základě přijaté - v seznamu účtenek jsou označeny platby kartou 19.7.2017 Verze 1.04.09 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_1_04_09.apk - 2 nové varianty přehledů - prodané položky a prodeje řazené i podle skupin zboží - pokud nastane chyba u ukládání zboží na SD kartu, ukáže se i chybový text systému - oprava odesílání nebo ukládání účtenek a reportů na GMAIL, v případě chybějícího internetového připojení se neopakoval pokus o další odeslání nebo uložení 1.7.2017 Verze 1.04.08 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_1_04_08.apk - oprava tisku češtiny pro zařízení bez podpory znakové sady IBM-852 (nefungoval tisk češtiny přestože ji tiskárna podporovala) - zmenšena velikost instalačního balíčku (.apk souboru) 4.6.2017 Verze 1.04.07 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_1_04_07.apk - automatické odesílání účtenek a přehledů na Gmail se v případě neúspěchu opakuje - prodloužena doba pro opakované odesílání neodeslaných účtenek (z 2 a 5 na 5 a 10 dnů, podle režimu EET) - zkrácen interval automatického odesílání neodeslaných účtenek (z 1-2h na 0.5-1h) - výchozí maximální doba odezvy pro komunikaci s EET serverem je zvýšena z 2 na 3 vteřiny - další eliminace problému s přepisováním dat účtenky (stávalo se výjimečně) - oprava zamknutí orientace displeje u odesílání (u orientace 180 stupnů docházelo během zamknutí k otočení displeje na 0 stupnů) 30.5.2017 Verze 1.04.06 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_1_04_06.apk - vylepšena komunikace s EET serverem - nastavená doba odezvy je přesně dodržována. Zároveň je v době odesílání zakázaná změna orientace displeje (mohla způsobit problémy) - oprava, pokud došlo k ukončení aplikace během odesílání a došlo k uložení/odeslání účtenky, zobrazila se po startu aplikace tato účtenka znovu - oprava ukládání do Gmailové složky EET: údaj "od" nemůže obsahovat mezery, ale používá se hodnota "Označení pokladního zařízení", takže se případné mezery nahradí podtržítkem - na účtence se neuvádí text "Platba v hotovosti" 23.5.2017 Verze 1.04.05 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_1_04_05.apk - nová volba v "Nastavení" - "Skrýt DIČ u neevidovaných účtenek" - nová volba v "Nastavení" - "Skrývat klávesnici" - odesílání účtenky z hlavní obrazovky nyní nelze přerušit (občas došlo k nechtěnému přerušení, tím se porušilo souvislé číslování účtenek a zároveň mohlo dojít k evidenci účtenky) - úprava zápisu účtenek do databáze aplikace, při současném zápisu do databáze se nemusela provést aktualizace (pokud by došlo k souběhu běžného a automatického odeslání účtenky) - oprava v přehledech prodejů - špatně se zobrazoval počet kusů u položky "sleva". 16.5.2017 Verze 1.04.04 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_1_04_04.apk - nová volba v "Nastavení" - "Povolit možnost 'Neevidovat'", kvůli nechtěnému vypnutí evidence přes menu na hlavní obrazovce - oprava možného nesprávného odeslání dat účtenky po ručním přerušení odesílání (mohlo pak dojít k promíchání položek u další účtenky) - oprava možného vícenásobného stisknutí tlačítka "Odeslat" (stejná účtenka se odeslala vícekrát, vždy s novým pořadovým číslem) 7.5.2017 Verze 1.04.03 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_1_04_03.apk - zpřehledněno menu "Nastavení", skupiny jsou rozděleny na samostatné obrazovky, optimalizované i pro větší displeje - volba "Povolit změny DPH", k omezení nechtěné editace DPH na účtence - pokud v "Nastavení" není vyplněna položka "Provozovatel", nebude se na účtence na tomto místě tisknout prázdný řádek - oprava pádu aplikace při aktivní volbě "Použít tiskovou službu Android" pokud nešlo zapisovat SD kartu (pokus o tisk neexistujícího souboru) - oprava pádu aplikace po návratu z "Nastavení" (stávalo se výjimečně) 22.4.2017 Verze 1.04.02 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_1_04_02.apk - oprava pádu aplikaci u odesílání účtenky, která obsahovala nepodporovanou sazbu DPH - dočasné přidání tlačítka pro hlasování v anketě "Mobilní aplikace roku 2017" 15.4.2017 Verze 1.04.01 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_1_04_01.apk - oprava přepínače "Tisknout účtenky" 13.4.2017 Verze 1.04.00 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_1_04_00.apk - přidána podpora účtování v EUR: * v "Nastavení" musí být vyplněn "Kurz EUR/Kč" * přepínání Kč/EUR pomocí ikony na hlavní obrazovce * v seznamu zboží lze (je nutné) určit i ceny v EUR * v seznamu účtenek jsou barevně odlišeny EUR platby * v přehledech je uvedena i tržba v EUR * DPH je vždy počítáno v Kč - v "Nastavení" byla přidána volba "Potvrzovat platbu" pro možnost volby platby "Hotově" / "Kartou" - v "Nastavení" lze určit složku pro automatické ukládání účtenek a přehledů - v "Nastavení" byla přidána možnost změnit mezní dobu čekání na odezvu EET serveru (výchozí hodnota je 2 sekundy) - v "Nastavení" bylo nahrazeno "Číslo PŘEDCHOZÍ účtenky" číslem NOVÉ účtenky. Navíc lze nastavit i číslo, které už bylo použito. - v "Nastavení" lze nastavit tvar čísla účtenky (může obsahovat povolené znaky, %d pro číslo účtenky a %t pro časový údaj). Příklady: * %d (nebo prázdná hodnota) - samotné číslo (1) * %06d - číslo o "velikosti" 6 znaků doplněné zleva nulami (000001) * %06d0 - číslo o "velikosti" 6 znaků doplněné zleva nulami a zprava nulou (0000010) * %tY%06d - aktuální rok následovaný číslem o "velikosti" 6 znaků doplněným zleva nulami (2017000001) * %tY%tm%td%tH%tM%tS - číslo sestavené podle aktuálního datumu a času včetně vteřin (20171031080059) * všechny formáty času jsou popsány v kapitole "Date/Time Conversions": https://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/Formatter.html - přídána možnost "Vložit slevu na nákup". Zároveň se slevy automaticky přepočítávají v případě změny slevněné položky. - u seznamu účtenek se neregistrované účtenky zobrazují bez ikony stavu (dříve se ukazoval nevhodný checkbox) - u editace položek byly vypnuty automatické návrhy slov (kvůli úspoře místa u zobrazené klávesnice) - upravena možnost "Neregistrovat" - změněna na volbu, která je aktivní až do jejího vypnutí. Stav je signalizován i barvou lišty. - u tisku přehledů se na konci používá odsazení převzaté z "Textu na konci účtenky" - oprava, v záloze seznamu účtenek chyběl údaj "číslo stornované účtenky" - oprava "Přehledu prodejů" (žebříček prodaného zboží) - stornované položky se započítávaly chybně (přičítaly se) 24.3.2017 Verze 1.03.01 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_1_03_01.apk - k přehledům byly doplněny údaje "Provozovna" a "Pokladna" - typ přehledu pro Gmail se volí podle aktuálně vybraného 19.3.2017 Verze 1.03.00 - http://mobilecity.cz/eet/apk/eet_1_03_00.apk - nová ikona aplikace - přidána podpora automatického odeslání/uložení účtenky/přehledu pomocí GMAIL účtu - přidány "Přehledy prodejů" - seznam položek seřazený podle prodejnosti - lze stornovat i účtenku s mínusovou cenou - přidána možnost zakázat odeslání účtenky s výslednou částkou 0 Kč 12.3.2017 Verze 1.02.00 - http://mobilecity.cz/eet/apk/babisje_1_02_00.apk - tlačítko "Odeslat" (pro odeslání e-mailu s účtenkou nebo přehledem) bylo změněno na "Sdílet PDF". Zároveň bylo přidáno tlačítko "Sdílet text" pro odeslání textu účtenky nebo přehledu. - volba "Tisk poslední účtenky" se zobrazuje v liště jako ikona (pokud je na ni dostatek místa) - v "Nastavení" se kontroluje "Označení pokladního zařízení", označí se případné nepovolené znaky - úprava rozpisu DPH u souhrnu, pokud se nevejdou údaje na jeden řádek (při nastavení 32 znaků), rozdělí se. - upraven formát jména zálohy zboží (první tečka byla nahrazena podtržítkem) - oprava, v XML zprávě se nyní neodesílají pole nepoužitých sazeb DPH - oprava, dialog pro výběr zálohy zboží mizel po změně orientace displeje 7.3.2017 Verze 1.01.00 - http://mobilecity.cz/eet/apk/babisje_1_01_00.apk - přidána podpora USB tiskáren - výchozí text na konci účtenky obsahuje navíc prázdný řádek 2.3.2017 Verze 1.00.03 - http://mobilecity.cz/eet/apk/babisje_1_00_03.apk - oprava pádu aplikace po změně orientace displeje u obrazovky "Zboží" a "Storno" - nastavení výchozí slevy na 10 (%) 2.3.2017 Verze 1.00.02 - http://mobilecity.cz/eet/apk/babisje_1_00_02.apk - oprava předchozí úpravy, u zobrazení účtenky pro 32 znaků na řádek se nezobrazoval počet položek (2 a více) 1.3.2017 Verze 1.00.01 - http://mobilecity.cz/eet/apk/babisje_1_00_01.apk - oprava formátování položek na účtence - pokud je text delší, údaje o množství a ceně se vytisknou na nový řádek - oprava formátování položek na účtence pro 32 znaků/řádek - celé množství se uvádí bez desetinných míst. 2 stejné položky se uvádějí jako "2 x cena" (tedy stejně jako 3 a více stejných položek), dříve se rozepisovaly. 28.2.2017 Verze 1.00.00 - http://mobilecity.cz/eet/apk/babisje_1_00_00.apk - oprava nefunkčního vypínání tisku - oprava pádu aplikace po výběru menu "Tisk poslední účtenky", pokud žádná neexistuje - oprava, na obrazovce "Storno" se ukazovala DPH i v případě neplátce DPH - oprava pádu po stisknutí "Stornovat" u účtenky bez FIK - pokud EET server odpoví na odeslanou účtenku chybou, uloží se odeslaná XML data do souboru "uctenka_chyba.xml" pro možnost další analýzy - aplikace nyní formálně nevyžaduje bluetooth a měla by se v Obchodě Google ukazovat i pro zařízení bez bluetooth - oprava pádu aplikace v případě pokusu o odeslání e-mailu pokud chybí poštovní klient 27.2.2017 Verze 0.00.33 - do menu na hlavní obrazovce přibyla volba "Tisknout účtenky" pro vypnutí tisku a "Tisk poslední účtenky" pro dodatečné vytisknutí - volba "Neevidovat" pro zpracování účtenky bez odeslání na EET server - k přehledům byl přidán prázdný řádek (kvůli tisku na pokladní tiskárně) - u editace zboží se v liště zobrazují jména nadřazených kategorií - text případné poznámky se na účtence zobrazuje pod údaje CELKEM - oprava: účtenky uložené jako textový soubor obsahují nyní ve jménu timestamp shodný s časem odeslání a číslo účtenky - oprava výpočtu aktuálního/minulého týdne (každé pondělí byl údaj o týden posunutý :-) - oprava, poznámka se po odeslání účtenky dál zobrazovala v liště 26.2.2017 Verze 0.00.32 - byly upraveny a rozšířeny přehledy (možnosti: souhrn / účtenky / položky). Zároveň je lze tisknout na pokladní tiskárně, uložit, nebo odeslat e-mailem. - seznam účtenek: vybranou účtenku lze uložit jako textový soubor nebo odeslat e-mailem jako PDF soubor. Tlačítko "Storno" bylo přejmenováno na "Stornovat". - zrychlen import účtenek a zboží (při větších počtech bylo patrné zpomalení) - oprava, po importu účtenek chybělo označení "neodesláno" - oprava, u odeslání účtenky přes e-mail a u tisku přes službu Android v případě zapnutého automatického ukládání účtenek na SD kartu se místo PDF souboru se zpracovával TXT soubor. - oprava, výchozí číslo účtenky šlo zadat jako prázdné 20.2.2017 Verze 0.00.31 - oprava částky "Zaokrouhlení", byla 0 v případě, že měla být 0.01Kč - u orientace "na šířku" se nezobrazovalo zboží, pokud bylo předtím vypnuté 19.2.2017 Verze 0.00.30 - lze vložit slevu na poslední položku účtenky - lze přidat poznámku, která se vytiskne naii konci účtenky - pokud byl při ukončení aplikace zobrazený seznam zboží, po startu se opět zobrazí 18.2.2017 Verze 0.00.29 - přidána možnost automaticky ukládat vydané účtenky na SD kartu jako textové soubory "uctenka_YYYY-DD-MM_hh-mm-ss_CisloUctenky.txt" - v nastavení lze zjistit a případně změnit číslo poslední účtenky. Pozor: nelze nastavit nižší číslo, než je nejvyšší číslo v databázi účtenek. - oprava nefunkční diakritiky u tiskáren Cashino. Zároveň bylo změněno výchozí nastavení (u nové instalace aplikace) pro tiskárnu tak, aby fungovalo na co největším počtu tiskáren: 32 znaků na řádek, normální písmo, bez diakritiky. 18.2.2017 Verze 0.00.28 - oprava XML položky "zakl_nepodl_dph" a "zakl_dan3" - úprava pro podporu tiskárny NP100 17.2.2017 Verze 0.00.27 - přidána možnost automaticky archivovat denní, týdenní, měsíční a roční přehledy (Volba "Automatizace" - "Ukládat přehledy"). Ukládání se spouští vždy po skončení daného období (po půlnoci) a přehledy se ukládají na SD kartu jako textové soubory (přípona .txt). - oprava, pokud se vytvořilo víc kategorií současně, měly stejné číslo a proto i stejné zboží nebo podkategorie - oprava, chyběla částka "zaokrouhlení", pokud byla nižší než 0.10 Kč. - oprava zobrazení cen na tlačítkách zboží, někdy byla oříznutá dolní část číslic 14.2.2017 Verze 0.00.26 - pro tablety (displeje 7" a více) byla zvětšena tlačítka zboží - oprava, v seznamu zboží se přepisovaly položky s nulovou cenou (po importu a v podkategoriích) 13.2.2017 Verze 0.00.25 - přidána podpora pro neplátce DPH (sazby nebo hodnoty daně se na účtence a přehledech nezobrazují) - přídány kategorie a barvy zboží - pokud se vloží pomocí tlačítka zboží s cenou 0, přemístí se ukazatel na editaci ceny - doplnění odesílání dat o DPH na EET server - tlačítka "Zálohovat" a "Obnovit ze zálohy" byla přesunuta do menu v informační liště - v seznamu účtenek byla přidána volba "Smazat účtenky" - oprava pádu aplikace po pokusu tisku přehledů u Androidu před 4.4. Nyní lze i na starších Androidech uložit přehled jako PDF soubor. - výchozí číslo provozovny je "11" místo "1" (kvůli eliminaci chyb, "11" je totiž výchozí číslo provozovny u generování certifikátu a musí souhlasit) - upraveno uspořádání hlavní obrazovky u orientace "na šířku" - oprava netisknutí prázdných řádků (u jména provozovatele nebo textu na konci účtenky) - řada drobných úprav 11.2.2017 Verze 0.00.24 - oprava přehledů, byl prohozen údaje "Základ" a "Daň" - oprava zpracování položky vložené pomocí tlačítka, pokud obsahovala desetinná místa 8.2.2017 Verze 0.00.23 - opraven výpočet DPH (na účtence i v přehledech) - jsou podporovány ceny s desetinnými místy - bylo doplněno případné zaokrouhlení (haléřové vyrovnání) výsledné částky 6.2.2017 Verze 0.00.22 - množství může obsahovat desetiny (zobrazují se 3 desetinná místa) 5.2.2017 Verze 0.00.21 - odstraněno automatické skrývání klávesnice při zobrazení seznamu zboží 2.2.2017 Verze 0.00.20 - oprava, pokud se na účtence nevejde čas vedle čísla účtenky, vytiskne se na samostatný řádek 30.1.2017 Verze 0.00.19 - čas na účtence obsahuje vteřiny 28.1.2017 Verze 0.00.18 - z nastaven aplikace bylo odstraněno DIČ, zjišťuje se z aktuálního certifikátu (Pozn: z tohoto důvodu bude chybět u náhledů na účtenky vytvořené předchozí verzí aplikace) - z nastaven aplikace byla odstraněna volba "Testovací provoz". Typ provozu se nyní určuje automaticky podle použitého certifikátu (testovací / ostrý). - heslo k certifikátu je nyní skryté - PKP se nyní ukládá k účtence (pokud byl potřeba) - oprava automatického posunu seznamu účtenek na konec při jeho zobrazení - oprava zadávání výchozí sazby DPH v nastavení (šly zadat i nečíselné znaky) - aktualizace textů na obrazovce "O aplikaci..." 24.1.2017 Verze 0.00.17 - oprava zarovnání textů u přehledu 24.1.2017 Verze 0.00.16 - přepracovány přehledy, nyní se zobrazují jako seznam. Po kliknutí na položku se zobrazí podrobný přehled, který lze vytisknout nebo uložit jako PDF. - souhrn DPH na účtence se nyní řadí vzestupně 21.1.2017 Verze 0.00.15 - k účtence se doplňuje PKP (Podpisový kód poplatníka) v případě, že chybí FIK (Fiskální identifikační kód). PKP se zatím neukládá, je tedy vidět jen při tisku právě vydané účtenky. 20.1.2017 Verze 0.00.14 - k účtence byly doplněny údaje "Označení provozovny" a "Označení pokladního zařízení" - oprava pádu aplikace při tisku účtenky pokud Android zařízení neobsahuje podporu znakové sady IBM852 18.1.2017 Verze 0.00.13 - přidána možnost tisku přes tiskovou službu Android (pro Android 4.4+, je potřeba doplněk od výrobce tiskárny) - k tisku přes bluetooth tiskárnu bylo přidáno otevření pokladny a odříznutí účtenky - zmenšení datové velikosti PDF souboru s účtenkou (pro odesílání e-mailem) 15.1.2017 Verze 0.00.12 - přidána možnost odesílat účtenky zákazníkům e-mailem (jako PDF přílohu) - drobné úpravy v menu nastavení - odstraněn neaktuální text v obrazovce "O aplikaci..." 10.1.2017 Verze 0.00.11 - přidána možnost stornovat účtenku - přidána možnost smazat účtenku - upraven název aplikace - seznam účtenek se zobrazuje tak, aby byla viditelná poslední účtenka - v nastavení tiskárny lze odstranit diakritiku (určeno pro tiskárny bez její podpory) - byl aktualizován testovací certifikát 18.12.2016 Verze 0.00.10 - přidáno nastavení pro volbu režimu EET (běžný/zjednodušený) - neodeslané účtenky se automaticky odesílají znovu jen pokud nejsou starší než 2 nebo 5 dnů (podle režimu EET) - změněno pořadí položek "O aplikaci" a "Nastavení" v menu 10.12.2016 Verze 0.00.09 - V nastavení tiskárny lze nově určit počet znaků na řádek a použití úzkého písma - Oprava zálohování účtenek - Oprava neodstranění notifikace se stavem tiskárny po ukončení aplikace 2.12.2016 Verze 0.00.08 - Opravena chyba zobrazení datumu (špatné číslo měsíce) 30.11.2016 Verze 0.00.07 - Přidána obrazovka se souhrnem tržeb 27.11.2016 Verze 0.00.06 - Byla přidána standardní lišta aplikace, zobrazuje aktuální částku - Úprava vytváření čísla účtenky po importu dat (nyní se používá interní čítač, dříve se nové číslo určovalo pouze podle nejnovější účtenky) - Oprava pádu aplikace při jejím uzavírání pokud telefon nepodporuje bluetooth - Oprava automatického odesílání účtenek na pozadí (v případě, že se účtenku nepodaří odeslat při jejím vydávání) 22.11.2016 Verze 0.00.05 - zmenšena mezera mezi řádky u tisku - u dialogů pro výběr souboru jsou barevně odlišena jména adresářů a souborů (podle požadované koncovky). Zároveň se ukazuje datum a čas vytvoření nebo změny souboru. - opraven pád aplikace v souvislosti s nastavením bluetooth 19.11.2016 Verze 0.00.04 - oprava pádu aplikace při stisknutí tlačítka "Zpět" z hlavní stránky 19.11.2016 Verze 0.00.03 - přidána notifikační ikona se stavem tiskárny 17.11.2016 Verze 0.00.02 - Přidán import účtenek - Název tlačítka "Import" změněn na "Obnovit ze zálohy" 16.11.2016 Verze 0.00.01 - První verze

Získali jsme významné ocenění: 3. místo v katagorii "Novinka roku"!

Odpovědi uživatelů na otázku "Co je Babiš?", odeslané z aplikace:
06.09.2020
radeji nekomentuji
13:10
24.08.2020
popo
20:51
09.07.2020
dobrý podnikatel
08:17
22.06.2020
Podnikatel
00:12
10.06.2020
Text
07:33
25.05.2020
poslanec
16:14
text
14:14
18.05.2020
prasivej stbak
18:47
17.05.2020
kokot
10:23
09.05.2020
text
17:25
01.05.2020
text
04:44
10.03.2020
Blbec
13:37
24.02.2020
Šmejd
15:23
17.02.2020
Největší gangster ve veřejném prostoru od roku 1989.
16:39
21.01.2020
Babiš je chamtivec
16:21
debil
14:18
15.01.2020
Kokot
12:36
13.12.2019
text
02:04
text
01:53
09.11.2019
krysák Eda
00:42
18.10.2019
prvotřídní podvodník šel do vlády v zájmu v svých firem
14:53
11.10.2019
Kreten
17:20
04.10.2019
hovno
22:20
24.09.2019
Člověk :)
14:11
Vychitraly podvodnik ale take clovek ktery konecne nasel bic na ostatni vychitrale podvodniky a nadstavil diky EET srovnatelnejsi podminky podnikani. Skoda jenom ze on samotny je stale ten nejvetsi.
02:49
14.09.2019
Podvodnik, zlodej a oligarcha, odsouzeny STBak na Slovensku a take politik medialnim magnatem, ktery chce urcovat pravidla nejen malym ICarum a vymyvat hlavy lidem. Nejvic me mrzi, jak hloupi je narod, ktery voli a obdivuje takovou vizitku nejen pro nas, ale i pro zbytek sveta. Vsem tem kteri voli Babise, ANO, Zemana, KSC, CSSD, by se meli zamyslet, jake zlo to prinasi ted a take pro pristi generace. Jedno se Babisovy neda uprit - je velice schopny demagog, s obrovskou schopnosti se obklopit stejnymi smejdy, kteri mu pomahaji dosahovat jeho cilu. To co predvadi by mu v civilizovanych zemich jiste neproslo. Jinak je jiste zajimave jaci mafiani se kolem neho v ramci jeho zivotni kariery pohybovali. Jinak nelibi se mi kritika, tak si koupim jako politik media a tak dal... Zkratka za vyse uvedene mohou hloupi volici. Skodna jako Babis a dalsi zde uvedeni by snad ani nemeli mit obcanstvi CR.
23:35
05.09.2019
Hovado
14:55
03.09.2019
Lc wakiki
15:38
23.08.2019
text
01:37
16.08.2019
Zloděj
00:21
12.07.2019
stíhaný
07:37
07.07.2019
lump
11:12
03.07.2019
apka se velice povedla čekám na certifikát aby sem jel on-line ale zatím no problém
19:07
30.06.2019
Správný chlap
23:16
28.06.2019
příšera
14:16
18.06.2019
Debil
18:01
11.06.2019
Debil a zlo
17:42
10.06.2019
Člověk
20:41
09.06.2019
babis je idiot ale aplikace je ok můžete mi povolit nějak zkusit tu platbu kartou sumup a kolik za to chcete díky Patrik
22:18
08.06.2019
Za vlady Babiše koruna posílila vůči euru o 2 kč, nezaměstnanost je snad nejnižší co kdy byla, i ty romy jsem vyděl dělat. Co dodat, ten kdo si na něj stěžuje je buď nepoctivej na danich a nebo mu zavidí.
16:24
07.06.2019
curak
21:07
06.06.2019
Píčoviny
12:45
30.05.2019
Veľmi dobrá aplikácia.
16:44
23.05.2019
že by premier bez důvěry?
14:48
22.05.2019
hustler
10:13
05.05.2019
no comment
18:04
01.05.2019
jak mám vytvořit certifikát. mám obálku ž jménem a heslem
12:41
26.04.2019
Hajzl.
17:32
23.04.2019
Lc wakiki
23:24
17.04.2019
gg
22:17
16.04.2019
jenom clovek
14:49
07.04.2019
Je Babiš...
10:51
05.04.2019
Křivák.
08:03
01.04.2019
Král zlodějů
13:47
30.03.2019
nejde tisknut účtenka
14:38
26.03.2019
Likvidátor podnikatelů
22:09
22.03.2019
asi nejaky ptak?
22:55
05.03.2019
q
22:22
03.03.2019
moc se mi nelibk
15:12
01.03.2019
Premiér
12:42
23.02.2019
Vypadá to velice dobře :)
20:14
20.02.2019
cofe
14:12
15.02.2019
15666666666
13:20
14.02.2019
Pijavice, která si nevidí ani na špičku nosu.
20:15
03.02.2019
pokrytecký lhář
19:18
02.02.2019
wvaaaaaaaawAAoa w aa awaaaaaaaawlný a a wa w a a w w a w aaaa w aaaa w a a w a w a w a a a w a wa a wwwwwwawwwawaawa a aa a aaa w aaawaaww a waawa aaa aa a w a aa w w w a a w aaaaww w ww w a awww Wa aaw a a wwawwww w w w aawwaa a a a wawa w wa aa a w a aa aaa wa wa aaawwwaWaaaaaaa a aaAw w ww asA aaw w aa a w waa a a a a w waaawaaa a a wwaAAaa aaaaaa a aaa a a waw q aa w wwaa a a a a aa a w w a wa w a a a a a Wa a w a aw a a a a a a a a a aawa a a a w w w a a waa a awywaa aw wawaaWww aaa w a a a aaaaaa a a a aa w a a a aw a aaa aa a wwaa a w a aa a a a awaaawa w a awwwwWawa w aaa a a a aa a a a w aaAW w aawwaawa a a aaa a awwawaa w W w aa a wa a w aaa w a A aw w wa a a a w awaaaaaawawaWaaa a a a waaaaaaaaaaaawaa a a wwwaawaaaaaaaw w a aa a waA waa w aa a aw w aawaaaa a aaaaaaawaWaawwaaawa ww Wqaa aa aaa a w awawwa a aaaaaa w w a A w a wwaa aaaaa a a a w a w aa a aa w aaa w a wa aa w w wwaaaa a a a aa w Aawa a a waaa a w y wywa a aaawa a a waaawaa a a a a aaw a a a a a a aaa a wa aa aaaa a aaaaa a w aaa a aa a wa w a a a w w a a aw w w a w Wa a aa waaa a wa aw a a a a a a a a a a aaa wawa a a a awwwaaawa awA w awwWwwaawaa a aaaa aawwaa a aww aaawaw a aaaa Sw aawW w aaaw w aaaaa wwwwwwaww a aaa a w w a a A w a waaa a a w wwww w aaww w w wwwww a a aAwwAa
17:23
31.01.2019
kokot
18:58
25.01.2019
curak
15:20
podnikatel
14:57
20.01.2019
kokot
21:23
16.01.2019
Lhář
21:31
<|>
00:40
09.01.2019
ubrečenej dobytek!
08:34
06.01.2019
blbec
16:17
03.01.2019
...
11:23
02.01.2019
curak
15:30
19.12.2018
Čurák
17:45
člověk který dá zemy konečně do pořádku
12:37
15.12.2018
Zloděj
22:12
Já ne
17:08
14.12.2018
borec
18:24
10.12.2018
m
06:34
09.12.2018
Pan Babiš je muž, kterého tento stát potŕeboval.
12:24
06.12.2018
pdf uctenky
22:03
05.12.2018
Dobrý člověk, který rozumí tomu, co dělá
15:02
04.12.2018
premiér
13:37
30.11.2018
15666666666
17:10
23.11.2018
Stbák a lhář
00:14
21.11.2018
super lhar
19:26
11.11.2018
Hajzl...
15:13
04.11.2018
bures
12:58
01.11.2018
kokot
15:03
30.10.2018
obycejna prolhana stbacko-komousska kurva
08:52
15.10.2018
politik
20:41
pero
20:02
12.10.2018
Zloděj... Chudýcm bere a bohatým dává... Dotace na jeho čapí hnízdo..
15:01
podvodník
02:38
03.10.2018
nutné zlo které potřebuje národ překonat aby jsme dozrali k demokracii a kapitalismu a oprostili se od komunistické minulosti
23:00
02.10.2018
stb
14:49
zloděj
09:40
28.09.2018
kokot
14:23
27.09.2018
.......????.....
23:01
21.09.2018
No coment
18:50
18.09.2018
aplikace navzdy zadarmo?
07:58
15.09.2018
Zkurvysyn
10:01
14.09.2018
borec
21:57
Muž trpící touhou po moci.
03:36
12.09.2018
15666666666
09:43
08.09.2018
kokot
19:11
04.09.2018
??? dnes už je to poměrně vulgární nadávka
21:39
01.09.2018
STBák.
05:39
30.08.2018
Kreten, ktery dusi male ryby a sam krade o stosest!!!!
09:41
24.08.2018
premiér???
16:03
kokot
12:27
08.08.2018
Podvodník, udavač. Vše vsadil na blbost lidí a vyšlo mu to. Našlo se jich dost a dali mu ve volbách hlas...
14:11
07.08.2018
Někdo, kdo neví, jak funguje malé podnikání a jak malým podnikatelům jeho návrhy ztěžují prosazování se na Českém trhu
22:58
06.08.2018
pokrytec
15:56
01.08.2018
vul
20:34
Zloděj a estébák
17:10
24.07.2018
je medvídek Pú
18:34
Vůl
12:37
19.07.2018
Čajovna
19:28
18.07.2018
casto se netiskne uctenka, aplikaci musim vypnout a opet zapnout pak to jde ale take ne vzdy
12:31
12.07.2018
STBácká zrůda, komunistická lůza, co chce kázat o morálce...
18:05
08.07.2018
Lhář
08:03
05.07.2018
chuj
16:14
04.07.2018
ministr
07:42
30.06.2018
zloděj co si nahrabal sám pro sebe
11:01
26.06.2018
ani se neptejte
16:53
25.06.2018
Člověk
09:47
13.06.2018
sorry jako
15:56
07.06.2018
Podvodník
08:20
06.06.2018
0
22:00
05.06.2018
15666666666
14:17
15666666666
07:07
02.06.2018
Čurák
00:33
30.05.2018
1) KOKOT 2) ještě větší KOKOT
20:48
29.05.2018
...... křičí chyťte zloděje !
14:26
28.05.2018
kokot
19:52
24.05.2018
STB Bureš
18:41
11.05.2018
chlap
11:45
01.05.2018
1
13:43
22.04.2018
blb
20:29
19.04.2018
clovek
09:25
15.04.2018
moooc mily pan
17:53
13.04.2018
Čůrák
21:11
bures
07:45
08.04.2018
Kůň**
14:28
31.03.2018
"Něco", čemu už nevěřím ani nos mezi očima.
21:48
24.03.2018
Vul
19:53
23.03.2018
zlodej
06:52
21.03.2018
Ekonomický migrant z východu a agent STB Bureš !
22:19
19.03.2018
Andrej Babiš je člověk pro lidi
15:37
18.03.2018
Je mi Jedno.
21:20
14.03.2018
3,14čus
18:56
13.03.2018
skrinka na prachy
12:51
bureš
12:50
12.03.2018
hádej...
12:43
Stbak
09:55
09.03.2018
Jeden z mála poslanců který se snaží odvádět nějakou práci
21:10
04.03.2018
Bůh
17:08
02.03.2018
Good
23:46
28.02.2018
!!!!!!!!!!!!!
18:19
26.02.2018
lump
16:52
25.02.2018
w
18:33
24.02.2018
berlusconi k řízený s Gottwaldem, Stalinem a Kim Songem a Putinem
14:06
23.02.2018
super
13:25
21.02.2018
poraďte
21:57
stbacky zmrd
16:25
20.02.2018
zlo
19:18
14.02.2018
15666666666
19:46
13.02.2018
Nejlepší politik
20:56
11.02.2018
lol
17:57
10.02.2018

21:45
06.02.2018
E.T
08:16
02.02.2018
kriminálník
23:56
...
21:14
myslím, že premiér
13:52
29.01.2018
Slovenský estébák, co káže vodu, ale sám chlastá víno..
19:12
20.01.2018
jedinej schopnej premier za dlouhy roky!
15:28
19.01.2018
Jeden z mála, který jen nekecá a něco dělá.
23:33
STB Bureš
22:55
Pořád chybí KČ za KG
16:45
17.01.2018
wq
10:34
14.01.2018
Clovek, ktery by mel sedet ve vezeni.
11:33
12.01.2018
Debil
18:26
08.01.2018
Rubbish
21:46
Zloděj
21:44

21:09
07.01.2018
Snazivec
19:19
06.01.2018
Nenapíše se mi na účtence hotovost a vrátit
12:11
03.01.2018
Největší loupežník proto prosadil EET on může ale nikdo jiný už ne
18:27
02.01.2018

15:35
29.12.2017
čurák
14:35
28.12.2017
Debil
20:48
27.12.2017
15666666666
17:59
16.12.2017
hovado
08:16
15.12.2017
Čiré zlo!
14:03
13.12.2017
prvni solidni premier CR
14:40
12.12.2017
Pan
22:20
politik
19:02
07.12.2017
chyba 3
11:38
04.12.2017
štětinač z bratrstva kočičí pracky
16:39
03.12.2017
Politik
10:22
02.12.2017
15666666666
09:11
01.12.2017
dobrej chlap...!!!
22:15
27.11.2017
nic
19:12
22.11.2017
blb
22:53
19.11.2017
Kokot
01:20
17.11.2017
neresim ho
22:02
15.11.2017
lékárna
23:23
13.11.2017
Zloděj a lhář
00:06
11.11.2017
Arci Zloděj
08:33
09.11.2017
Směs nejhorších lidských vlastností.
11:54
08.11.2017
pip,pip
09:44
05.11.2017
tak 1
19:08
Stbácká podlá svině od Šamorína,hej
18:54
Arciultramegakokot
09:50
04.11.2017
zločinec
22:00
02.11.2017
dobrý den odkud jste adamek roubicek
18:08
...
07:53
29.10.2017
Skvělé jméno pro kapra na Vánoce
19:10
28.10.2017
Debil
10:54
24.10.2017
Tunelář a populista
18:16
23.10.2017
falešná liška , český Berllusconi, král korupčníkú, manipulátor,
22:24
20.10.2017
Kokot
18:11
skoda slov
07:32
18.10.2017
vůl
19:21
17.10.2017
Babis jako clovek? - jedno velke zklamani...
06:49
15.10.2017
kral evropských zlodějů
23:46
14.10.2017
vůl
15:58
08.10.2017
Zloděj
21:18
text
13:23
Hovado..
12:43
06.10.2017
frajer který měl koule udělat pořádek
08:15
04.10.2017
Jméno vole!
15:07
velice chytry pan ...
14:51
02.10.2017
Zkurvysyn.
14:33
01.10.2017
poslanec
18:02
28.09.2017
pekař, chemik a miliardář Andrej v jedné osobě
23:24
Pěkný zmrd
02:55
19.09.2017
Nelze vyjádřit slovy
07:44
16.09.2017
debil
20:20
Idiot
15:59
13.09.2017
Slang pro EET buzeraci;-)
13:20
Pokud ne "kdo"?;-) Jde jednoznačně o nadávno v ČR vzniklý slangový výraz, pro novou účtenkovou buzeraci podnikatelského prostředí:-) HOWGH
10:55
06.09.2017
zloděj
19:19
05.09.2017
Dement sorry jako
17:51
28.08.2017
pro tohoto člověka, ještě nikdo nevymyslel název
14:28
23.08.2017
skutečné nebezpečí pro toto zemi
14:37
22.08.2017
debil
09:20
21.08.2017
15666666666
23:37
15666666666
10:32
13.08.2017
skvely ministr financi
21:59
anketa
15:30
10.08.2017
...
22:35
Zlodej, lhar a podvodnik.
07:36
01.08.2017
ZKCHZ
11:41
27.07.2017
babis nevim, ale zaboha nemuzu najit zpusob, jak pridat zbozi. samsung s7
23:17
26.07.2017
15666666666
03:17
24.07.2017
nebudu komentovat
15:42
23.07.2017
picus co nici nervy a malopodnikatele a narod. horsi je jen zeman a trump.
19:02
člověk
18:53
12.07.2017
Stbak
21:18
10.07.2017
Člověk, který se snaží nenechat okrádat ČR.
10:54
01.07.2017
15666666666
17:42
30.06.2017
SOUHLASIM STIM SYSTEMEM EET
21:24
27.06.2017
hnup
22:28
26.06.2017
Je to hnus velebnosti
23:06
25.06.2017
Největší zloděj v republice!
04:46
24.06.2017
To ne hcete vědět
15:06
19.06.2017
Sebestřevný kikot :-D
06:43
17.06.2017
маисейка
18:09
Jes kámo je to kokot víš co...
12:35
08.06.2017
buzerant
00:40
07.06.2017
Chlap co vymyslel uplnou blbost
21:21
Kdo?
16:05
01.06.2017
pan Babiš je podle mého názoru velkopdnikatel, snažící se malopodnikatelům jako já, velmi znepříjemnit život nehoráznou buzerací.
19:06
26.05.2017
pičus
01:36
24.05.2017
15666666666
01:51
23.05.2017
kandidátek
21:13
co dodat na malí velký bič
12:07
19.05.2017
Zloděj, bolševik, stbak
23:42
16.05.2017
svine
14:40
14.05.2017
Zloděj a lhář.
13:30
11.05.2017
Šmírák a sám nechce nic ukázat :-)
20:00
10.05.2017
bezcharakterní zloděj
20:59
borec
14:57
06.05.2017
chytrej ale vlastne strasne blbej zlodej
08:22
05.05.2017
Bureš?
22:25
04.05.2017
Babiš je likvidátor pokroku, zloděj a ostuda naší vlády.
00:15
03.05.2017
kokot
22:39
02.05.2017
gauner
16:17
....... "fakt borec"
14:07
agent
09:54
30.04.2017
b
22:14
26.04.2017
Zloděj, který se snaží zlikvidovat malé a střední firmy. Zloděj, který křičí chyťte zloděje a sám je největší zloduch!!!
15:42
25.04.2017
Lump
12:58
Vocas
11:24
23.04.2017
eet app navzdy zdarma?
20:13
Bývalý STBak s mafianskými praktikami.
17:54
22.04.2017
Debil
15:41
20.04.2017
Bezpáteřní moci a peněz bezmezně chtivý estebák, který šel do politiky kvůli dokonalému ovládnutí maxima zdrojů a kvůli likvidaci konkurence na legislativní úrovni.
01:50
17.04.2017
Debil a Zloděj který sám okradal do teď stát.
22:37
15.04.2017
podnikatel
15:52
#hovado
10:12
14.04.2017
Člověk na špatném místě !!
15:38
12.04.2017
zkurvenej zmrd co mi z podnikání udělal peklo!!!
14:26
člověk, na svém místě
12:53
Až dosáhnete toho co dosáhl on, tak si jen tak pište negativní reakce. Neznám ho osobně a proto nemohu pouze na základě informací z médií někoho soudit.
12:38
10.04.2017
zjeb
13:04
08.04.2017
zloděj
21:02
06.04.2017
slovák co chce čechy ojebat víc než komunisti
22:59
zloděj a podvodník a c..ak
18:12
05.04.2017
hajzl
20:05
15666666666
04:34
04.04.2017
Borec kterej něco dělá
17:40
Gauner.
00:49
03.04.2017
nejlepší ministr financí
21:23
02.04.2017
estebak
20:46
15666666666
13:36
01.04.2017
Zloděj, lhář a podvodník, který by bez dotací skončil v dluzích. Chce zlikvidovat drobné podnikatele.
23:28
Bureš :)
10:00
31.03.2017
Hajzl zasraný, jen mě to stojí nervy a penize. Okrádá mě o vlastní život!!!
20:59
Babiš
14:55
29.03.2017
to je hovadina
00:26
28.03.2017
debil
06:07
25.03.2017
Podvodnik s pochybnou minulosti a pochybne nabytymi penezmi, ktery u malych chce zavadet poradky a sam u sebe podvadi ve velkem. Vlastni media a vymyva obycejnym lidem mozky, zavadi EET kde je sam dodavatel sw, pro EET tak treba papiru. Rozdava dotace a v ramci sveho uradu sam sobe a take sve rodine. Pripominaji mi jeho praktiky prvni serial na Nove Dallas a spolecnost Juing OIL ci jak se to jmenovalo. Zkratka je videt jak hloupy narod jsme a co vsechno jeste dovolime. Tak nevim zda jsme za toto cinkali klicema. Ryba smrdi od hlavy a rozhodne to neni jen o Babisovi a jedne strane. Radu let se domnivam, ze neni koho volit :-( Toz jen tak dal...
18:38
hovado
11:51
24.03.2017
dobry ministr
21:27
Píčus okrádá
17:11
23.03.2017
Kreten nejvetsi
19:47
člověk který Hájí své zájmy
12:26
22.03.2017
je všechno ostatní jen ne člověk
08:41
nemám pořád jasno
08:25
21.03.2017
nechi bejt sprostej ale je to hajzl
22:19
blbec
10:26
20.03.2017
wvgzab
22:49
č....
10:52
18.03.2017
dobrá
10:44
Č...k
09:35
16.03.2017
Ufo
21:08
Sorry jako ale je to Stbak
01:48
15.03.2017
zlo.....
20:23
kun
19:40
Skřet
09:53
14.03.2017
debil
11:00
13.03.2017
Je to buzerant
15:42
12.03.2017
Tatar
23:29
Ministr propagandy, Goebbels by blednul závistí
21:12
zmrd
19:41
ministr financí
19:23
Nechtějte vědět...
03:23
10.03.2017
....
20:10
Slovák
18:52
09.03.2017
čulibrk
12:01
08.03.2017
Nechci byt vulgarni... Slovaci ho vypakovali a my z nej udelame ministra financi... To je videt co jsme za narod ... Ale mame co jsme chteli. Akorat nevim kdo ho voli,protoze s kym mluvim tak na nej nadava a nikdy by ho nevolil. Tak vam nevim, kde se stala chyba... :-)
08:39
07.03.2017
vůl
09:47
Šmejd
00:17
06.03.2017
Bazilišek
17:04
05.03.2017
Podle mne nejlepší ministr financí co jsme od 89 měli!
18:02
šmejd
14:39
nevim
13:05
04.03.2017
ekonom myslící v zájmu ČR
20:27
Andrej
15:13
03.03.2017
kun
22:20
nic
20:03
02.03.2017
Super boss
20:39
Stát ve státě
20:24
blbec
14:49
Má již nakradeno a strach že by ho někdo dohnal. Nedoženeme ho, na to nemáme žaludek.
02:00
01.03.2017
podnikatel
19:59
velký bratr :)
19:17
Hovnocuc
14:56
Podnikatel
07:46
28.02.2017
Prevít
23:46
hraje si na dobráka
22:37
ministr
22:28
hovado
21:52
Borec, ale na Kalouska nemá, Kalousek sere fakt každého.
21:43
Káčko
20:04
Babis je parchant. Doufam, ze po volbách zaleze.
20:00
Největší zloďěj....
17:21
Diletant
15:55
Podvodník
14:37
Kluk ušatá.
10:51
nemám slov
07:58
Je to pán ,který nikdy nestál v mrazu a dešti 8 hod a vic , za pultem .Docela bych ho tam uvítala. Určitě nám to nepřinese nic dobrého.
07:28
27.02.2017
Babis je dobrý
19:30
radci nereknu
15:07
podnikatel
14:23
zmetek
12:46
StB mafián
12:20
Bureš
10:17
Vychcaný pán, který už nechtěl pochlebovat politikům, tak to zkusil a vyšlo mu to. A když ho lidi volí nebo jeho stranu, tak tam stále bude smrdět!
08:42
26.02.2017
7cd39339af
22:39
boss
21:53
????
21:13
....
19:17
Dobrý člověk, co se nám snaží pomoci.
15:38
zlodej
14:31
25.02.2017
caban
23:12
null in values
20:43
Podnikatel
07:08
vychcánek
00:10
24.02.2017
Agent STB
22:27
ET volat domů
21:42
Nebudeme ho zde pomlouvat, každý si myslíme to své.
18:04
g
01:59
Nejlepší a nejpracovitější člověk kt re rej kdy v naší vládě byl
00:09
23.02.2017
.
18:00
kretén
10:28
21.02.2017
Podvodník
23:27
Zloděj
21:36
20.02.2017
Miliardář
20:32
podnikatel
20:13
19.02.2017
komunista
19:14
Cesky obcan zvoli a pak nadava!! Priste chodit k bolbam a takove lidi nebo partaje nevolit !!
07:58
18.02.2017
15666666666
18:21
Slovenský kokot
12:53
/r
12:42
je to vul
12:40
+h
02:21
17.02.2017
blbec a ignorant
22:18
Dacan
19:12
blbá buzna
18:13
ministr
13:04
Imigrant
07:10
Andrej
00:15
16.02.2017
Hrobník svobody a důvěry
14:23
slovenskej kokot
10:37
15.02.2017
vůl
22:53
14.02.2017
hypokrat
17:44
dobytek
13:34
13.02.2017
Nevím
21:59
Debil
08:45
11.02.2017
čobolokokot
22:36
nbudu se vyjadrovat.
21:29
Politik jako každý jiný.
20:40
15666666666
16:08
Vůl
15:18
09.02.2017
K tomu pánovi se radši nebudu vyjadřovat.
23:23
zloděj ve velkém
12:46
08.02.2017
Votrava, nechápu smysl toho systému. Kdo ojebava bude ojebavat i s eet.
21:02
clovek ktery premysli kde na to vzit
14:24
čůrák
10:20
06.02.2017
decentně řečeno - vykleštěný býk
17:19
Mistr na oblbování lidí
14:59
blbec
11:54
03.02.2017
génius
18:57
02.02.2017
hitler
23:28
lulan
22:07
ministr
18:25
31.01.2017
chlap ktery nepremysli spravne
20:34
hranatá prázdná pokladna
20:07

17:40
Největší podvodník v této republice.
17:31
30.01.2017
kok*t
22:42
ko ko t
22:05
Ministr financí. Dobrý ministr financí.
09:08
drndrzmrd
07:38
29.01.2017
Píčus
12:20
28.01.2017
MINISTR financí
21:00
stb-ak, zlodej, podvodnik a lhar!
06:04
27.01.2017
vyhnal bych ho splátky na slovensko,ale tam takového zloděje nechcou
13:28
...
12:27
Škoda slov. Už to tady lidi několikrát určitě opakovali. Jinak appka je fakt super. Díky za ní. Petr
08:41
26.01.2017
likvidátor drobných podnikatelů
23:22
23.01.2017
Andrej
21:13
Lhář
19:24
Nejvetsi zlodej a lhar od roku 1989.
13:17
22.01.2017
Je to člověk, který se snaží zničit drobné podnikatele, aby posílil postavení svých firem.
15:34
21.01.2017
Demagog
11:42
18.01.2017
podvodník
11:46
16.01.2017
zloděj
14:13
15.01.2017
mamlas
11:52
13.01.2017
skvely ministr financi ;-)
21:58
12.01.2017
podnikatel
20:28
Hovno
19:46
piča
01:20
05.01.2017
estébák
15:04
04.01.2017
Mate na mysli A nebo system. Rad bych vedel jak bude vybyrat od prodejnych devecek jes li pausalem nebo eet.
14:34
31.12.2016
zlodej a manipulator
15:53
30.12.2016
kokot
08:41
28.12.2016
15666666666
15:49
25.12.2016
nevim
21:28
18.12.2016
Babiš je megalomanské hovado, co bere tuhle zemi jako akvizici.
10:28
16.12.2016
Chudým bral a bohatým dával.
09:15
13.12.2016
y m
07:16
11.12.2016
babisjevul ;-)
10:42
10.12.2016
Hamoun
23:01
08.12.2016
Bureš
13:46
28.11.2016
chamtivý blb
12:48
15666666666
02:18
27.11.2016
Zas..., esté... kurva
12:31
23.11.2016
ministr
18:59
Babis je nase mama. :-)
08:32
20.11.2016
je chlupaté ohanbí
16:34
19.11.2016
letadlo
21:22
16.11.2016
***
13:26
15.11.2016
Zemanův následník. Bohužel.
12:04
14.11.2016
korunovanej :-)
15:56
"log/visits.txt"); ?>